SEMINARJI ŽIVLJENJA V SVETEM DUHU

Posted in Seminarji življenja v Duhu

Seminarji

Prirejamo seminarje življenja v Duhu na katerih se s predavanji in poglobljeno vodeno osebno molitvijo pripravimo na izročitev svojega življenja Jezusu Kristusu.

Kaj je izlitje Svetega Duha? To ni nov zakrament, vseeno pa je velik dar, milost. Je osebno srečanje z živim Bogom.

»Molitev za »krst v Svetem Duhu« ali izlitje Svetega Duha je molitev osebne izročitve svojega življenja Gospodu Jezusu Kristusu. Pogosto ta dogodek spremlja gosolalija ali govorjenje v jezikih.«

Seminar za izlitje Svetega Duha v Ljubljani

Posted in Seminarji življenja v Duhu

"Pridi, Gospod Jezus! Z močjo svojega Duha prenovi obličje zemlje!" (Raz 22,20)

Pri sv. Jožefu v Ljubljani, Ul. Janeza Pavla II. 13, organiziramo seminar za izlitje Svetega Duha, ki se prične 6. 9. 2022 ob 19.45 in bo potekal osem zaporednih torkov.

Seminar nas iz tedna v teden vodi h globljemu spoznavanju Boga in osebnemu odnosu z Jezusom.
Učimo se prepoznavati Božje dotike in odpiramo srca za milostne darove, ki jih bomo prejeli ob
molitvi za izlitje Svetega Duha.

Isti Sveti Duh, ki je na binkoštni dan napolnil apostole in prve kristjane z gorečnostjo, deluje danes z
enako močjo in želi vstopiti v naše življenje, če mu le hočemo odpreti srce in ga sprejeti v veri.
Njegovo delovanje spoznamo po oživljeni zavesti, da je Jezus Kristus naš edini Odrešenik, učlovečena
Božja Beseda, ki nas vodi k izviru žive vode, k resnični svobodi Božjega posinovljenja in k pravemu,
dejavnemu krščanskemu življenju.

Na seminarju za izlitje Svetega Duha osem zaporednih tednov vstopamo v spoznanje najbolj vzvišene
resnice našega življenja – da smo Božji otroci, njegovi ljubljeni sinovi in hčere, in da nas on sam vabi
v oseben odnos z njim, saj neskončno hrepeni po vsakem od nas. Učimo se prepuščati se delovanju
Svetega Duha v svojem življenju, okušati njegovo navzočnost in delovanje v nas in po nas.
Ob začetku vsakega srečanja s slavilno molitvijo svoj pogled in srca dvigamo k Bogu in se tako
odpiramo za prejem milosti. Sledi poučevanje, ki gradi naše razumevanje bistva krščanskega življenja,
ki je osredinjeno v Jezusu Kristusu, našem Odrešeniku. Na vsakem srečanju svojo izkušnjo podelijo
pričevalci, ki so v življenju že izkusili moč delovanja Svetega Duha in nam zaupajo, kaj je Gospod
zanje čudovitega storil in kako jim je spremenil življenje. V nadaljevanju ob delu v skupinicah
poglobimo spoznano in se pripravimo na osebno molitev, ki nas bo izgrajevala skozi ves teden do
prihodnjega srečanja. V pomoč pri osebni molitvi je knjižica »Seminarji življenja v Duhu«, ki jo
prejmemo ob začetku seminarja.

Na šestem srečanju je vsak udeleženec deležen individualne molitve za izlitje Svetega Duha. Izlitje
Svetega Duha je dar, je milost osebnega srečanja z živim Bogom. Ob tej molitvi gre za osebni korak
prenove in spreobrnjenja ter zavestne izročitve Bogu, ki lahko spreminja našo notranjost, nas
ozdravlja in osvobaja vseh navezanosti, predsodkov, sebičnosti, napuha, obsojanja, neodpuščanja … Z
novo močjo v nas zaživijo darovi in sadovi Svetega Duha: ljubezen, modrost, veselje, mir, moč,
potrpežljivost, dobrotljivost, zvestoba, vednost ... Molitev pogosto spremlja pojav karizem, kot so
prejem daru molitve v jezikih (glosolalija), dar podob, preroške besede, dar vednosti in spoznanja ter
drugi. Sadovi molitve se pogosto kažejo kot ljubezen do Božje besede in branja Svetega pisma,
intimna povezanost z Bogom v molitvi, otroško zaupanje, potreba po adoraciji in kontemplativnosti,
spontano nastajanje in gojitev bratske ljubezni, močna želja po pričevanju in evangelizaciji, močna
želja po svetosti ter nova, globlja ljubezen do Cerkve in zakramentov.

Seminar je namenjen vsem in je brezplačen.

Če v srcu prepoznavate vzgib, da bi se seminarja udeležili, vas spodbujamo, da se odzovete. Prisrčno
dobrodošli!